SZC logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

OM kód: 203034 | Pusztaszabolcs, Mátyás király út 14-16.

Intézmény logo

Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Technikum

HírekKözérdekű adatok
Széchenyi 2020

Oktatási szakasszisztens

Oktatási szakasszisztens illusztráció

Szívesen töltenéd a mindennapjaidat a gyerekek között? Szeretnél változatos, jó hangulatú munkát? Szeretnél gyerekek példaképe lenni?

Kipróbálhatod magad élmények szervezésében, kreatív tevékenységekben. Támogathatod a gyermekek testi, lelki fejlődését; figyelemmel kísérheted személyiségük gazdagodását. A változatos helyszíneken, magas óraszámban megtartott gyakorlatok során aktívan részt vehetsz a gyermekek mindennapi tevékenységeiben. Segítheted a különböző életkorú gyermekek nevelését. Sokoldalú tapasztalatot szerezhetsz a különböző szabadidős tevékenységek szervezésében. A megszerzett tudásodat hasznosíthatod a pedagógus és a szülő legfontosabb segítőjeként. Továbbtanulásod esetén is támaszkodhatsz az oktatás ágazatban szerzett ismereteidre.

Ha te is szeretnél a jövő generációi nevelésének részese lenni és a gyermekek fejlődésében segítő szerepet betölteni, akkor válaszd az oktatás ágazat korszerű és gyakorlatorientált képzését!

Az oktatás ágazat képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az oktatási szakasszisztens bölcsődében, óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban, családi napközi, pedagógiai szakszolgálat és egyéb (gyermeknevelő, -gondozó) intézményben foglalkoztatott személy, aki segíti a szakemberek munkáját.

Ajánlott mindazok számára, akik szívesen foglalkoznak gyermekekkel, akik érdeklődnek a pedagógus hivatás iránt.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Gyermekszeretet, empátia, tolerancia, rugalmasság, alkalmazkodó képesség, kreativitás, önállóság, megbízhatóság.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • együttműködik a gyermekek gondozásában, nevelésében, oktatásában és fejlesztésében résztvevő szakemberekkel és a szülőkkel;
 • közreműködik foglalkozások, tanórai és tanórán kívüli, továbbá intézményen kívüli programok előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában;
 • felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat, gondozási feladatokat végez;
 • segíti a család és az intézmény kapcsolattartását, a családi nevelést;
 • gyermekprogramokban közreműködik, felügyeletet lát el (játszóház, tábor, családi napközi stb.)

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

Oktatási szakasszisztens (7003) 

Ágazat: Oktatás 

Képzés hossza: 5 év 

Felvétel: általános iskolából hozott pontok alapján 

Válaszható nyelv: angol vagy német 

Szakma leírása: részt vesz az általános jellegű pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében, gondozási feladatokat lát el, szabadidős és táboroztatási tevékenységeket szervez, végez, segíti a pedagógusok munkáját. 

Kompetenciaelvárások: 

 • magas szintű kommunikációs képesség 
 • érdeklődő, világra nyitott személyiség 
 • szervezőkészség, kezdeményezőkészség 
 • együttműködőkészség 
 • empátia, türelem, elfogadás 

A szakképzettséggel rendelkező: 

 • Széles körű pedagógiai és pszichológiai tudással megalapozott szakmai ismeretekre tesz szert 
 • Jártas a tanulási zavarok egyéni fejlesztésében és támogatásában 
 • Innovatív módszerek ismer és használ, gazdag módszertani repertoárral rendelkezik 
 • A családtan és családpedagógia témaköreiben magas szintű tudással bír 
 • Alapos informatikai, oktatástechnikai ismeretei vannak 
 • Ismeri és használja a kommunikáció és kapcsolatépítés elméletét és gyakorlatát, mely mind a gyerekekkel, mind a szülőkkel való mindennapi kommunikációban 
 • Képes tartalmas, minden igényt kielégítő szabadidős programokat, szakköröket, rendezvényeket szervezni, illetve ezeket a programokat megtölteni tartalommal 
 • Ismeri a gyermekek gondozásának, nevelésének alapelveit különböző életkorokban. 

Kimeneti követelmények: 

 • emelt szintű szakmai érettségi vizsga 
 • idegen nyelvi érettségi 5. évben lehetséges 
 • 12. évfolyamon lehetőség van előrehozott érettségi vizsgát tenni magyar, matematika és történelem tantárgyakból 

Amit kínálunk: 

 • gyermekközpontú szemlélet 
 • egyéni életutak támogatása 
 • odafigyelés, törődés, empátia, elfogadás 
 • számos gyakorlati hely 
 • magas szintű idegen nyelvi képzés 
 • biztonságos, családias, motiváló környezet 
 • számos lehetőség a külföldi tapasztalatszerzésre (Erasmus+, Határtalanul, külföldi gyakorlati helyek) 
 • tanórán kívüli tevékenységek színes választéka 
 • iskolapszichológus 
 • tantárgyi felzárkóztatás 
 • tehetséggondozás 
 • számos kirándulási és színházlátogatási lehetőség 

A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 


Partnereink

SZC logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum


Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Technikum

Pusztaszabolcs, Mátyás király út 14-16.

Telefon: +36 25/271-743

E-mail: iskola@szabolcsvezer.hu

OM azonosító: 203034

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001282/2015


2024Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Technikum