Oldalsáv

Szakgimnáziumi képzéseink

Kereskedelem ágazat (Tagozat kód: 701)

4 évfolyamos szakgimnáziumi osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az érettségi vizsga után egy év alatt megszerezhető az ágazatra épülő OKJ-s emelt szintű szakképesítés. Az idegen nyelv a tanuló választásától függően angol vagy német.  Az összefüggő nyári gyakorlat multinacionális cégeknél (CBA, SPAR) zajlik. Felsőfokú továbbtanulásra felkészít.

Az ágazati alapozó tantárgyak:

 • Az áruforgalom lebonyolítása
 • Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
 • Marketing
 • Munkahelyi egészség és biztonság

Érettségi után betölthető munkakör:

 • 5111 Kereskedő

Ágazatra épülő OKJ-s képzés:

 • 54 341 01 Kereskedő

Különböző árucikkek beszerzésével és értékesítésével foglalkozik, ellátja az adott kiskereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, irányítja, szervezi és ellenőrzi a kiskereskedelmi vállalkozás működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

 

Közgazdaság ágazat (Tagozat kód: 702)

4 évfolyamos szakgimnáziumi osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az érettségi vizsga után rövidebb (egy éves) időtartam alatt megszerezhető az ágazatra épülő OKJ-s emelt szintű szakképesítés. Az idegen nyelv a tanuló választásától függően angol vagy német.  A gyakorlati órák az iskolában gyakorló szaktantermekben folynak. Felsőfokú továbbtanulásra felkészít.

Az ágazati alapozó tantárgyak:

 • Vállalkozási alapismeretek elmélet
 • Pénzügyi alapismeretek elmélet és gyakorlat
 •  Számviteli alapismeretek elmélet
 • Ügyviteli alapismeretek elmélet és gyakorlat
 • Vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek elmélet és gyakorlat

Érettségi után betölthető munkakör:

 • 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Ágazatra épülő OKJ-s képzés:

 • 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti.

Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

 

Turisztika ágazat (Tagozat kód: 703)

4 évfolyamos szakgimnáziumi osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az érettségi vizsga után rövidebb (egy éves) időtartam alatt megszerezhető az ágazatra épülő OKJ-s emelt szintű szakképesítés. Az idegen nyelveket (angol, német) a tanuló csoportbontásban tanulja.  Az összefüggő nyári gyakorlatot az iskola megszervezi. Felsőfokú továbbtanulásra készít fel.

Az ágazati alapozó tantárgyak:

 • Turizmus alapjai
 •  Kultúr- és vallástörténet
 •  Vendéglátás és szálláshely ismeretek
 • Üzleti kommunikáció gyakorlat
 • Marketing alapjai
 • Szakmai idegen nyelv

Érettségi után betölthető munkakör:

 • 4221 Utazásszervező, tanácsadó

Ágazatra épülő OKJ-s képzések:

 • 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

A turisztikai szervező, értékesítő szakember korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel, továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában. Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz. Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát. Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését.

Folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel. Gondoskodik a folyamatos munkamenet biztosításáról.

 

Pedagógia ágazat (Tagozat kód: 704)

4 évfolyamos szakgimnáziumi osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az érettségi vizsga után rövidebb (egy éves) időtartam alatt megszerezhető az ágazatra épülő OKJ-s emelt szintű szakképesítés. Az idegen nyelv a tanuló választásától függően angol vagy német. A szorgalmi időben lebonyolításra kerülő gyakorlat, illetve az összefüggő nyári gyakorlatot az iskola megszervezi. Felsőfokú továbbtanulásra felkészít.

Az ágazati alapozó tantárgyak:

 • Munkahelyi egészség és biztonság
 • Pedagógiai, pszichológiai feladatok

Érettségi után betölthető munkakör:

 • 3410 Oktatási asszisztens

Ágazatra épülő OKJ-s képzés:

 • 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénia és szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel.

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

SZABOLCS VEZÉR

Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 16-20.
iskola@szabolcsvezer.hu
Tel./Fax.: +36-25 / 271-743