Pedagógia ágazat

Írta: Szabolcs Vezér Web Mester on . Beküldve: Uncategorised

 

 

Pedagógia ágazat (Tagozat kód: 704)

4 évfolyamos szakgimnáziumi osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az érettségi vizsga után rövidebb (egy éves) időtartam alatt megszerezhető az ágazatra épülő OKJ-s emelt szintű szakképesítés. Az idegen nyelv a tanuló választásától függően angol vagy német. A szorgalmi időben lebonyolításra kerülő gyakorlat, illetve az összefüggő nyári gyakorlatot az iskola megszervezi. Felsőfokú továbbtanulásra felkészít.

Az ágazati alapozó tantárgyak:

  • Munkahelyi egészség és biztonság
  • Pedagógiai, pszichológiai feladatok

Érettségi után betölthető munkakör:

  • 3410 Oktatási asszisztens

Ágazatra épülő OKJ-s képzés:

  • 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

 

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében.

Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében.

Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénia és szokásrendszer kialakításában.

Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat.

 

Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel.