Közgazdaság ágazat

Írta: Szabolcs Vezér Web Mester on . Beküldve: Uncategorised

 

Közgazdaság ágazat (Tagozat kód: 702)

4 évfolyamos szakgimnáziumi osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az érettségi vizsga után rövidebb (egy éves) időtartam alatt megszerezhető az ágazatra épülő OKJ-s emelt szintű szakképesítés. Az idegen nyelv a tanuló választásától függően angol vagy német.  A gyakorlati órák az iskolában gyakorló szaktantermekben folynak. Felsőfokú továbbtanulásra felkészít.

Az ágazati alapozó tantárgyak:

  • Vállalkozási alapismeretek elmélet
  • Pénzügyi alapismeretek elmélet és gyakorlat
  •  Számviteli alapismeretek elmélet
  • Ügyviteli alapismeretek elmélet és gyakorlat
  • Vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek elmélet és gyakorlat

Érettségi után betölthető munkakör:

  • 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Ágazatra épülő OKJ-s képzés:

  • 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti.

Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.